İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretleri buyuruyor ki: 
Tevhidin aslı, Amentü’ye inanmaktır. Allahü teâlâ, insanları kâfir veya mümin olarak değil, bu ikisinden hâli olarak yaratmış, sonra onlara emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Kâfir olan; kendi arzusu ile hakkı inkâr ederek küfre girmiştir. Mümin de kendi arzusu ile tasdik ederek iman sahibi olmuştur. İman, inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. (Fıkh-ı ekber)

Her Müslüman, çocuklarına (Amentü billahi ve Melaiketihi ve Kütübihi ve Rüsulihi vel Yevmilahiri ve bil Kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun Eşhedü en La ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü) ezberletmeli, manasını iyice öğretmelidir! Çocuk bu altı şeye inanmazsa büluğa erince Müslüman değildir, mürted olur.


yayınlarını formu doldurarak sipariş verebilirsiniz

 

Html e-Kitaplık
(Sitemizde kayıtlı olan diğer eserleri yukarıdaki ana menüden inceleyebilirsiniz.)

  Tam İlmihal Se’âdet-i Ebediyye  
Dini Sözlük Ey Oğul İlmihali Evliyâlar Ansiklopedisi
Sevgili Peygamberim Kitâb'üs-salât Miftâh-ul Cennet